KREASJON ELÆRING

Alle kan skape

I dette eLæringskurset møter du fire ulike elever med ulike preferanser og interesser. Varierte aktiviteter og produksjonsformer får frem deres beste kreative og skapende egenskaper. Her lærer du hvordan du bruker iWorks-appene, som er gratis og tilgjengelig på iPad, til kreativ læring. 

Dette lærer du

Visuell dokumentasjon

I denne modulen vil du bli lære om hvordan du kan benytte iPaden og kamera- og bildeappen til å dokumentere læringsinnhold.

Film som uttrykksform

I denne modulen vil du bli kjent med hvordan video kan benyttes som uttrykksform og hvilke elever som kan ha ekstra nytte av denne formidlingsformen.

Kreativ representasjon av data

I denne modulen vil du bli kjent hvordan regneark kan brukes kreativt i undervisningen.

Digital bok

I denne modulen vil du bli kjent med hvordan du kan bruke Pages til å lage en digital bok bestående av multimodalitet.

Kurset passer for

Barneskole

iPad

Test ut to demosider

For nettbrett eller data. 

Aktivitet: skjermopptak

 

Tegning og animasjon