KREASJON ELÆRING

Programmering og LK20

Dette kurset gir deg en innføring i hvorfor vi skal programmere i skolen med fokus på læreplanen, og hvordan man kommer i gang med enkel blokkprogrammering. I tillegg får du eksempler og tips til undervisningspraksis.

Dette lærer du

Programmering i skolen

I denne modulen vil du bli kjent med de mest grunnleggende, teoretiske konseptene, problemløsningsmetodikken og hvordan programmering forankres i læreplanen. Du vil få praksisrelevante tips til hvordan man kan jobbe med forkunnskaper og analoge aktiviteter. I tillegg  lærer du om grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler og funksjoner.

Undervisningspraksis

I denne modulen blir du kjent med metodikken rundt undervisning med programmering. Hvordan skal man legge opp til engasjerende undervisning? Hvordan skal man sikre et godt læringsutbytte? Hvordan legge til rette for god vurderingspraksis?

Blokkbasert programmering

I denne modulen vil du introduseres for ulike programmeringsspråk og hvordan komme i gang med blokkbasert programmering. Her vil du bli kjent med Code, Scratch, Micro:bit, Sphero og Swift.

Kurset passer for

Grunnskole

PC og iPad

Test ut to demosider

For nettbrett eller data

Hvorfor programmere i skolen?

Programmeringsspråk