KREASJON ELÆRING

Teams i skolehverdagen

eLæringskurset Teams i skolehverdagen viser deg hvordan du kan bruke Teams og OneNote i lærerhverdagen: både som system for delingskultur i samarbeid med kollegaer, men også først og fremst for kommunikasjon og samhandling med elever i klasseteam og klassenotatblokka. 

Dette lærer du

Kom i gang

I denne modulen vil du bli kjent med Teams og OneNote med fokus på læringsledelse gjennom å bygge system og god struktur for din skole og klasse.

Skolehverdagen utenfor klasserommet

I denne modulen fokuseres det på kollegasamarbeid gjennom verktøyene i Teams og OneNote. Her får du tips til hvordan effektivisere kommunikasjon, samhandling og planlegging. 

Klasseteam og klassenotatblokka

I denne modulen vil vi vise hvordan du kan samhandle med elevene gjennom bruk av Teams og OneNote klassenotatblokk. Her vil du lære hvordan du kan dele informasjon med klassen, bruke oppgaveverktøyet med og uten klassenotatblokk. Videre vil vi se på hvordan du kan gjennomgå elevarbeid, bruke rubrikker, og eventuelt sette karakterer i Teams. 

Ulike arbeidsformer og tilleggsverktøy

I denne modulen lærer du hvordan man kan tilrettelegge for samarbeid mellom elever i Teams og OneNote. I tillegg blir du kjent med gode verktøy som er nyttige å bruke sammen med elever, som engasjerende leser og lesefremdrift.

Kurset passer for

Grunnskole og VGS

PC og iPad

Test ut to demosider

For nettbrett eller data.

Gruppearbeid med klassenotatblokka

Selv om elevene har hver sin PC, liker Heidi å legge opp til samarbeidsoppgaver. En mulighet er selvfølgelig at flere elever jobber sammen på én datamaskin, men dette resulterer ofte i at det er én på gruppa som produserer, mens de andre gruppedeltagerne fort blir passive. I klassenotatblokka velger Heidi å utnytte samarbeidsområdet til elevenes samskriving. Her kan hun lage private grupper hvor elever kan samskrive om en felles oppgave. Slik har alle lik mulighet til å delta i gruppearbeidet. Læreren har mulighet til å kunne følge arbeidet i gruppene, slik at hun fortløpende kan komme med innspill og underveisvurderinger. Det vil også være mulig å se hvilke elever som bidrar med hva, slik at læreren kan oppmuntre de elevene som har gjort minst til å komme i gang med arbeidet.

Hvordan gjør jeg det?

 

Prøv å opprette private gruppeinndelinger i klassenotatblokka. Hva ønsker du å bruke disse til?

 

 

Skrivebeskyttede filer

I klasseteam har man mappen “Undervisningsmateriell” i generelt-kanalen. Denne mappen er skrivebeskyttet for elever, slik at lærerne i teamet kan dele filer med elevene som de ikke skal ha mulighet til å gjøre endringer på. For å lage egne skrivebeskyttede mapper, slik som Undervisningsmateriell, kan du endre team-medlemmers rettigheter.

Videre vil du lære hvordan man steg for steg skal gå frem for å endre elevers rettigheter i en mappe. Til slutt får du en oppgave der du skal opprette en skrivebeskyttet mappe selv. Lykke til!


 Hvordan gjør jeg det?

Trykk på pila i bildet under for steg-for-steg for hvordan man endrer elevers mulighet til å redigere i en mappe. Du kan skru på lyd ved å trykke på høytaleren nede i høyre hjørne.

Opprett en skrivebeskyttet mappe i en av klasseteamets kanaler. Det kan være lurt å ha en skrivebeskyttet mappe i alle kanalene, så ta deg gjerne tid til det.