KREASJON ELÆRING

Minecraft og LK20

Minecraft og LK20 er det andre kurset i Minecraft-rekken. Kurset bygger på Kurs 1; “Kom i gang med Minecraft”, og vektlegger i større grad pedagogisk, didaktisk og metodisk forståelse i bruken av Minecraft Education Edition i skolen. Innholdet i kurset knyttes tett opp mot LK20 gjennom praksisnære aktiviteter, interaktivt relevant innhold og en bank av ressurser som raskt kan brukes sammen med elevene. 

Dette lærer du

Minecraft og LK20
 • Spillpedagogikk og spill i skole
 • LK20 og Minecraft
 • Tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter
 • Ressurser og refleksjonsspørsmål

Metodikk og didaktikk
 • Minecraft-metodikken
 • Undervisningsplanlegging
 • Praksiseksempler
 • Digital klasseledelse
 • Ressurser og refleksjonsspørsmål

Avslutningsmodul
 • Samlede ressurser fra kurset
 • Verdensmaler
 • Undervisningsopplegg
 • Eksterne lenker og tips
Kurset passer for

Grunnskole og VGS

PC og iPad

Test ut to demosider

For nettbrett eller data

Oversiktsbildet

Spillpedagogikk