KREASJON ELÆRING

Swift: kom i gang med koding

Dette iPad-vennlige e-læringskurset gir deg en introduksjon til god pedagogisk bruk av Swift i undervisning. Etter kurset vil du være i stand til å gjennomføre undervisning i programmering med dine elever. 

Dette lærer du

Koding med Swift Playgrounds

I dette kurset lærer du hvordan man kan jobbe med programmering med relevans for LK20. Du får en innføring i undervisningsmetodikk med algoritmisk tenkning og blir kjent med appen Swift Playgrounds. Denne appen er gratis og tilgjengelig på iPad. Videre vil du få tips til hvordan elevene kan dokumentere prosessen i arbeidet, samt ressurstips til veien videre. 

Kurset passer for

Grunnskole

iPad

Test ut to demosider

For nettbrett eller data

Appens ulike funksjoner

På bildet under kan du trykke på de røde sirklene for å få forklaringer på appens ulike funksjoner.

Begreper


Nå har du lært mange nye begreper, og det kan være lurt å tenke over betydningen av dem. I arbeid med elever er det lurt å be de lage en begrepsliste i den digitale boka si. På den måten kan de holde oversikt over alle nye ord.

Oppgave: Dra ordene på plass slik at de får riktig beskrivelse.